Jesteś tutaj

Wyprawa trekkingowa w góry Zachodniej Ukrainy

 

Studencki Klub Turystyczny Politechniki Wrocławskiej organizuje kolejną wyprawę trekkingową, tym razem w góry Zachodniej Ukrainy, a dokładnie w pasma: Czarnohora i Gorgany. Kierownikiem wyprawy jest opiekun SKT PWr., dr hab. inż. Zbigniew Kłos.

 • Termin: 12-29.07.2012 r.
 • Liczba uczestników: 40-45.
 • Miejsce: Czarnohora i Gorgany.
 • Przejazd: autokar na trasie Wrocław – Łuhy i z powrotem - opłaca SKT.
 • Sprzęt: namioty, palniki, kartusze – zapewnia SKT.
 • Koszty: wyżywienie, opłaty biwakowe, kaucja 400 zł do rozliczenia na końcu wyprawy – opłacają uczestnicy.

 Uwagi i komentarze:

 1. Wyprawa jest siódmą górską wyprawą organizowaną przez SKT.
 2. Wyprawa ma charakter obozu wędrownego, biwakowego.
 3. SKT zapewnia namioty, palniki i kartusze, a pozostały sprzęt każdy organizuje we własnym zakresie.
 4. Ze względu na znaczne trudy wyprawy, wymagane jest dobre zdrowie, przygotowanie kondycyjne oraz ogólne obeznanie z turystyką górską.
 5. Góry Ukrainy Zachodniej, w które chcemy pojechać, nie posiadają sieci oznakowanych tras turystycznych ani schronisk górskich. Góry te są dzikie, dlatego też dla zachowania bezpieczeństwa wymagane jest duże zdyscyplinowanie i zwartość grupy. Wymagane będzie bezwzględne przestrzeganie regulaminu wyprawy.
 6.  Aby zakwalifikować się na wyprawę wakacyjną, należy zgłosić swoją kandydaturę i obowiązkowo wziąć udział w obozie selekcyjno-przygotowawczym. Obóz ten, który odbędzie się w dniach 23-25.03.2012 r., ma na celu: 
  • sprawdzenie predyspozycji fizycznych i psychicznych kandydatów,
  • szczegółowe zapoznanie z planem wyprawy wakacyjnej,
  • integrację grupy,
  • uświadomienie kandydatom trudów wielodniowej wyprawy górskiej,
  • poinformowanie o potrzebnym sprzęcie i ekwipunku,
  • zapoznanie z regulaminem wyprawy.
  • Szczegółowe informacje na temat obozu selekcyjnego zostaną przesłane kandydatom na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.
 7. Zgłoszenia na wyprawę przyjmuję w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2012 pocztą elektroniczną na mój adres: zbigniew.klos@pwr.wroc.pl wraz z kompletem danych: uczelnia, wydział, rok studiów, PESEL, adres zamieszkania, nr paszportu oraz dane kontaktowe – tel. domowy, tel. komórkowy, e-mail.
 8. Po zakwalifikowaniu się na wyprawę (po przebyciu obozu selekcyjnego) należy wnieść kaucję w wysokości 400 zł. Jest ona przeznaczona na opłaty kampingowe i bilety wstępu do parków narodowych, przejazdy lokalne i inne nieprzewidziane koszty. Kaucja zostanie zamieniona w całości na walutę lokalną a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona uczestnikom w ostatnim dniu wyprawy.
 9. Wszelkich dodatkowych informacji udzielam telefonicznie lub poprzez e-mail. Moje dane kontaktowe: Zbigniew Kłos, e-mail: zbigniew.klos@ pwr.wroc.pl, tel. kom.: 661-356-276.
 10.  Zachęcam również do odwiedzenia strony SKT poświęconej naszym wcześniejszym wyjazdom (www.sktwyprawy.info).

Na zakończenie pragnę gorąco zachęcić wszystkich do uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKT, a także zapraszam wszystkich chętnych do czynnego udziału w zadaniach zaplanowanych na rok bieżący.

Osoby chętne do współpracy z SKT mogą się kontaktować z opiekunem lub prezesem klubu (dane kontaktowe dostępne są na stronie www.skt.wroclaw.pl).

 

Z turystycznym pozdrowieniem

Zbigniew Kłos

Opiekun SKT

ZałącznikWielkość
informacja (wersja pdf)81.96 KB